Xiao Miao Norwegian Forest Cat 12/01/00 Cancer Kaoime