ljusMÅNDAGENS LJUSCEREMONI ljus

VI SAMLAS FÖR ATT HEDRA OCH MINNAS VÅRA DJUR

I kväll, Måndag, tar Vi varandras händer, hjärtan och själar över hela världen som en stor familj, för att be för våra sjuka och döende djur och för att visa den respekt för våra pälsbeklädda vänner som har gått över regnbågsbron.

En dag kommer Vi att möta dem igen, med kramar, tårar och kyssar, medan Vi vandrar med dem in i evigheten till våra nya hem.

Tills denna välsignade dag kommer hedrar Vi dessa värdefulla själar och minns dem med den varma glöden av flämtande ljus, sändandes ett meddelande av kärlek, ljus och helande, och tron på underverk.

BÖN: Gud, skapare av allt levande, Vi ber, som Vi tänder våra ljus, att den helande värme av kärlek skall överföras till de brustna hjärtan som saknar sina sjuka och döda djur.
Ge till dem din styrka och ditt stöd.
Vi ber också att den mjuka glöden av ljus skall skingra molnen av sorg och saknad och omge våra vänner på regnbågens bro.

Må vårt deltagande resultera i viftande svansar, exalterade spinnanden och flaxande vingar.
Må de känna den tacksamhet Vi känner i våra hjärtan för deras trofasthets och deras oförbehållsamma kärlek för vilken de alltid kommer att bli ihågkommna.

Vi är tillfälligt skilda ifrån varandra för en kort tid.
tråden av silver som håller oss samman över tid och rum kommer aldrig att brytas.

AMEN.

ljus LJUS 1: Min egen älskling. Vad helst du önskar säga.

Jag vill inte se tillbaka, för där finns sorg.
Jag vill inte se dagen, för där finns längtan.
Jag vill se framåt, för där finns VÅR morgondag.


ljus LJUS 2: Våra familjers och vänners älsklingar.

Läs namnen på de som är sjuka eller har gått före oss, som ett bidrag till dem och deras älskande föräldrar.
Som Vi möts här, kommer de som passerat regnbågens bro att möta alla nykomlingar, och underlätta deras väg.


ljus LJUS 3: För erkännande och fred.

För att hedra alla hemlösa, glömda, övergivna och plågade djur.
För alla namnlösa som gett sina liv för andra, för forskning och som ett resultat av människans omänsklighet.
Må de högre makterna förlåta alla grymheter.
Vi tänder detta ljus för dem.
Som våra ljus skiner starkt genom galaxen, må änglarna le mot oss, och veta att för en kort stund har Vi satt åt sidan alla världsliga skiljaktigheter för att bli ETT.

AVSLUTNING:
Jag har sänt dig på en resa till ett land där smärta inte finns, inte för att jag inte älskade dig, men för att jag inte villa tvinga dig att stanna.

ETT TYST ÖGONBLICK.

"Välsignade är de som sörjer, ty de skall bli tröstade."

Kärlek, ljus och helande till alla. Amen.

Ljusen tändas i natt;
Kastande en mjuk och välkomnande låga.
Drar till sig våra älskade till ljuset;
Som Vi nämner deras namn.
Föreställer oss andar som flyger;
För ett ögonblick sammansmälter våra själar.
Säg inte Godnatt, utan i en
Ljusare Tid
Sig dem alla-
God Morgon.