candle MANDAGS LYS-CEREMONIcandle

Vi samles for at ære og mindes vore dyr

Iaften mandag samles vi over hele landet, som een stor familie, for med hjerte og sjæl at bede for vore syge og døende dyr, og for at ære de af vore kæledyr, der er gået forud for os og allerede har krydset Regnbuebroen. En dag vil vi møde dem igen med kram, tårer og kærlighed, når vi sammen vil gå ind i evigheden til vore nye værested dér. Indtil den dag ærer vi disse smukke sjæle, og gennem lysets blafrende varme glød mindes vi dem, mens vi sender tanker fyldt med kærlighed, lys og helbredelse i troen på, at der findes mirakler.

BØN: Gud, Skaberen af alt levende, i dette øjeblik hvor vi tænder vore lys, beder vi om at den livsgivende og helbredende kærlighed vil finde vej til de, der sidder med knuste hjerter og kærer sig om deres syge dyr. Giv dem Din styrke og trøst.
Vi beder også om at det milde skær fra lysene vil trænge igennem sorgens og mistrøstighedens skyer, og omkranse de af vore dyrevenner der allerede er på Regnbuebroen.

Må glæden blive absolut, når alle vore forskellige dyrevenner igen vil mærke vore varme kærtegn. Må de altid huske den taknemlighed, vi bærer i vore hjerter for deres trofasthed, og den ubetingede kærlighed gennem hvilken vi altid vil mindes dem.
Kun for en stund er vi adskilte. Den sølvtråd der forbinder os gennem tid og rum kan aldrig brydes.

AMEN

 DET FØRSTE LYS ER FOR DIT EGET DYR (sig her hvad du har på hjerte)
Jeg vil ikke se tilbage for der er sorg.
Jeg vil ikke se på dagen idag for der er savn.
Jeg vil se fremad for dér findes vores morgendag.

 DET ANDET LYS ER FOR DIN FAMILIE OG DINE VENNERS DYR
Læs navnene på de som er syge eller allerede er gået forud for os til Regnbuebroen, som en hyldest til dem og deres mennesker. Ligesom vi alle her mødes, vil også vore dyrevenner møde alle de nye, der er kommet til Regnbuebroen og hjælpe dem på vej.

 DET TREDJE LYS FOR TILKENDEGIVELSE OG FRED
Det tredje lys tænder vi for at ære alle de hjemløse, glemte, efterladte og misbrugte dyr. For de navnløse dyrevenner, som gav deres liv for andre til forskning, og som et resultat af menneskehedens umenneskelighed. Må de højere magter, der findes, tilgive denne brutalitet. For dem tænder vi dette lys. Mens lysene skinner klart gennem galaksen, og englene smiler til os, ved vi at vi for et kort øjeblik har glemt al verdslig forskellighed og er blevet eet.


SLUTNING:
Jeg har sendt dig afsted på en rejse til et land fri for smerte, ikke fordi jeg ikke elskede dig; men fordi jeg elskede dig for meget til at kunne tvinge dig til at blive.

Et øjebliks stilhed.

"Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes" (Matt.5:4)

Kærlighed, lys og helbredelse til alle. Amen.

De lys der iaften tændes
Kaster et blødt og velkomment skær
Og drager vore elskede dyr til lyset
Mens vi kalder dem ved navn
Forestillende os sjælene flyvende
For en stund er vore sjæle som sammenflettede
Sig ikke godnat men på et Lysets øjeblik sig dem alle godmorgen.