ccandle PIRMADIENIO ŽVAKIŲ CEREMONIJA candle

MES SUSIRENKAME KARTU PAGERBTI IR PRISIMINTI SAVO GYVULĖLIŲ

Šianakt, Pirmadienį, mes sujungiame rankas, širdis ir sielas visoje šalyje kaip didelė plati šeima, kad pasimelstume už mūsų sergančius ir mirštančius gyvulėlius ir atiduoti pagarbą mūsų kailėtiems kūdikiams, kurie išėjo link Vaivorykštės Tilto. Vieną dieną, mes sutiksim juos vėl, su apsikabinimais, ašaromis ir bučiniais, kai mes eisime kartu į amžinybę į mūsų naujus namus. Iki šios palaimintos dienos, mes pagerbiame šias brangias sielas ir prisimename juos su šiltu ir mirgančiu žvakių švytėjimu, siųsdami meilės žinią, šviesią ir gydančią, ir viltį tikėti stebuklais.

MALDA: Dieve, visų gyvų būtybių Kūrėjau, uždegdami žvakes mes prašome, kad šildanti meilės šviesa sklistų į sudaužytas širdis prižiūrinčių savo sergančius gyvūnėlius. Suteik jiems stiprybės ir ramybę. Mes taip pat meldžiame, kad švelnus švytėjimas praskirtų širdgėlos ir liūdesio debesis, apsupusius mūsų kailėtus kūdikius prie Tilto.

Tegul karaliauja aukščiausias susijaudinimas, kai vizginantys uodegas, ekstaziškai murkiantys, plazdenantys plunksnas jaučia mūsų švelnų prisilietimą vėl. Tegul jie žino mūsų dėkingumą, kurį laikome savo širdyse už jų ištikimybę ir besąlygiškos meilės dovaną. Mes visada juos prisiminsime. Mes laikinai išskirti tik trumpam laikui. Sidabrinė gija, kuri riša mus per laiką ir erdvę, niekada negali nutrūkti.

Amen

candle Pirmoji žvakė: Už mūsų kailėtą kūdikį. Bet kas, ką norite pasakyti.

Aš negalvosiu apie praeitį, nes ten yra liūdesys.
Aš negalvosiu apie šiandien, nes čia yra ilgesys.
Aš žiūrėsiu į priekį, nes ten yra MŪSŲ rytojus.

ccandle Antroji žvakė: Už draugų ir mūsų šeimos kailėtus kūdikius.

Ištarkite vardus tų, kurie serga arba išėjo anksčiau pagerbdami juos ir jų šeimininkus. Kai mes visi susitiksim ten, mūsų Tilto vaikai sutiks kiekvieną naujai atėjusį, palengvindami jų kelionę.

ccandle Trečioji žvakė: Už padėką ir ramybę

Vardan visų benamių, užmirštų, paliktų, užgautų gyvūnėlių. Vardan bevardžių kailėtų vaikų, kurie atidavė savo gyvybes dėl kitų, dėl tyrimų ir dėl žmonių nežmogiškumo. Tegul Aukštosios Jėgos atleidžia žiaurumus. Mes uždegame šią žvakę jiems. Kai mūsų šviesa spindi visatoje, tegul angelai šypsosi mums ir tegul žino, kad trumpam momentui mes pamiršome pasaulietinius skirtumus ir susijungėme į vieną.

Pabaiga:
Aš pasiunčiau tave į kelionę į šalį, kurioje nėra skausmo ne todėl kad aš nemylėjau tavęs, bet todėl kad aš mylėjau tave taip stipriai, jog nebegalėjau versti pasilikti.

Tylos minutė.

“Palaiminti yra tie, kurie gedi, nes jie nusiramins.

Meilė, šviesa ir išgyjimas visiems. Amen.

Žvakes uždegėme šiąnakt;
Perduodami ir sveikindami liepsną.
Išveskime mūsų numylėtinius į šviesą,
Kai mes pašauksim juos vardu.
Įsivaizduokime skrendančias sielas,
Akimirkai mūsų sielos susipins.
Nesakykite Labos Nakties, bet kadanors
Geresniais Laikais
Sušukim jiems visiems-
Labas Rytas.